Kaip sukurti kaimo gyventojų prekybos sistemą


Skatinamas daugiau kaip sukurti kaimo gyventojų prekybos sistemą vietų kuriantis verslas kaimo vietovėse, kuriose nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvoje.

akcijų pasirinkimo sandorių įtraukimas į tfsa

Paramą verslo kaime plėtrai gali gauti kaip sukurti kaimo gyventojų prekybos sistemą veiklą vykdantis ūkio subjektas: ataskaitiniais metais m. Įmonių pajamos ataskaitiniais metais turi būti ne mažesnės kaip 12 ataskaitinių metų vidutinių darbo užmokesčių, kaimo gyventojų pajamos iš ekonominės veiklos turi sudaryti ne mažiau nei 12 ataskaitinių metų minimalių mėnesinių algų.

  1. VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
  2. Geriausių dvejetainių parinkčių prognozavimas
  3. Investuokite forex rinką
  4. Verslas kaime. ES parama investicijoms į verslo kaime plėtrą

Taip pat tinkamas pareiškėjas yra įmonė, įsteigta metais, jeigu jos pagrindinis akcininkas mažosios bendrijos, kooperatinės forex valiutos skaičiuoklė atveju — vadovas yra fizinis asmuo, ataskaitiniais metais vykdęs veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą ir šio fizinio asmens pajamos iš ekonominės veiklos sudaro ne mažiau nei 12 ataskaitinių metų minimalių mėnesinių algų.

Neremiamos šios veiklos: - alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais; - tabako gaminių gamyba ir prekyba jais; - ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais; - azartinių lošimų ir lažybų organizavimas; - didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta produkcija; - finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla; - draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos; - nekilnojamojo turto operacijos; - teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas; - medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos; - elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas; prekybos signalai bot žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui, jei pareiškėjas nevykdo žemės ūkio veiklos; - krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla; - už paramos lėšas įgyto turto nuoma, išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą.

Tinkamos išlaidos Pagal paramos taisykles ES parama verslui kaime teikiama šioms išlaidų kategorijoms: - gamybinių ir kitų būtinų pastatų, statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas; - naujų statybinių medžiagų įsigijimas naują statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą atliekant ūkio būdu; - nauja technika ir įranga, transporto priemonės N kategorija, N1 klasė ; - infrastruktūros kūrimas apšvietimo, privažiavimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimas, kitos infrastruktūros ; - bendrosios išlaidos; - konsultavimo paslaugos verslo plano parengimo, konsultavimo projekto vykdymo klausimais.

Jeigu paramos prašoma statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto arba infrastruktūros darbams, kartu su paraiška gauti paramą verslui kaime turi būti pateiktas techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai su sąmatomis.

akcijų pasirinkimo sandorių savybės

Jeigu su paraiška teikiami projektiniai pasiūlymai, techninis projektas ir statybą leidžiantis dokumentas turi būti pateiktas pradėjus vykdyti projektą iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dienos.

ES paramos verslo kaime plėtrai dydis Suteikiamos paramos verslui kaime dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į projekto išlaidas ir planuojamas sukurti naujas darbo vietas: vienai darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 Eur. Eur, kai planuojama sukurti 4 ar daugiau naujų darbo vietų.

Projektinė veikla

ES parama verslui kaime gali sudaryti iki 50 proc. Maksimalus galimas surinkti projekto balas yra Teikti paraiškas gali tik projektai, kurie surenka ne mažiau kaip 50 balų.

Pagal šią sritį neremiama kaimo turizmo, apgyvendinimo, žemės ūkio veikla. ES parama verslo pradžiai gali siekti 18 Eur vienam projektui, kai planuojama sukurti 1 naują darbo vietą arba 37 Eur, kai planuojama sukurti 2 naujas darbo vietas. Tinkamos išlaidos Tinkamos finansuoti verslo pradžios kaime projektų išlaidos yra tos, kurios būtinos verslo planui įgyvendinti ir ekonominei veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su verslo pradžios projekte remiama ekonomine veikla. Pavyzdžiui, - naujų statinių statyba, rekonstravimas, kapitalinis ar paprastasis remontas, statybinių medžiagų įsigijimas; - technikos ir įrangos įsigijimas; - privažiavimo, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo įskaitant vandens gręžinį ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo, kitos infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos; - transporto priemonių krovininių ir lengvųjų įsigijimas; - verslo plano ir paraiškos gauti ES paramą verslo pradžiai parengimo išlaidos.

Balai skiriami už ilgesnį veiklos kaime laikotarpį, mažesnį prašomos paramos intensyvumą, daugiau sukurtų darbo vietų, projekto vietovę nedarbo lygis rajone didesnis už vidutinį šalies ir kt.

Detalų balų, taikomų skirstant ES paramą verslui kaime, aprašymą galite atsisiųsti čia: verslo kaime plėtros projekto balai.

Verslas kaime ir ES parama verslo kaime plėtrai

Verslo planas ES paramai gauti ES parama verslo kūrimui ir plėtrai kaimo įmonėms, ūkininkams ir kaimo gyventojams skiriama, jeigu yra parengtas pagrįstas verslo kaime plėtros verslo planas. Projektas turi atitikti ekonominio gyvybingumo rodiklius grynojo pelningumo, skolos, paskolos padengimo rodiklius.

Barselonos deklaraciją, kuria pradėta Europos Sąjungos ES ir Viduržemio jūros pietinės bei rytinės pakrantės šalių VJPRPŠ partnerystė, ir jos metu patvirtintą darbo programą, — atsižvelgdamas į savo m. EB ir Turkijos asociacijos tarybos sprendimą Nr. Jordanijos, Egipto, Tuniso ir Maroko pasirašytą Agadiro laisvosios prekybos susitarimą, — atsižvelgdamas į strateginę partnerystę su Viduržemio jūros regionu ir Artimaisiais Rytais, dėl kurios Europos Vadovų Taryba sprendimą priėmė m. MEDA— atsižvelgdamas į Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių laisvosios prekybos zonos tvarumo poveikio studiją, parengtą Mančesterio universiteto Plėtros politikos ir valdymo instituto, — atsižvelgdamas į savo m. Barselonos aukščiausio lygio susitikimo išvadas ir rekomendacijas įskaitant Komisijos parengtą penkmečio darbo programą— atsižvelgdamas į Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių parlamentinės asamblėjos Ekonomikos, finansų, socialinių reikalų ir švietimo komiteto m.

Papildomi įsipareigojimai Įmonės, ūkininkai ir kaimo gyventojai, norintys pasinaudoti ES parama verslo kaime plėtrai, turi sukurti ne mažiau kaip 0,5 darbo vietos bei prisiimti ir kitus įsipareigojimus, pavyzdžiui, apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, ne trumpesniam kaip penkerių metų laikotarpiui nuo paskutinio paramos išmokėjimo. Taip pat, pasinaudoję ES parama verslo kaime plėtrai kaimo gyventojai, ūkininkai ir įmonės įsipareigoja tvarkyti buhalterinę apskaitą dvejybine apskaitos sistema, sudarydami finansinę atskaitomybę.

ES parama verslo pradžiai kaime

Paraiška verslo kaime plėtros finansavimui Norintys gauti ES paramą verslo kaime plėtrai kaip sukurti kaimo gyventojų prekybos sistemą parengti taisyklėse nustatytos formos paraišką ir verslo planą. Jei Jums reikia pagalbos rengiant šiuos dokumentus - parašykite info idus.

ieškoti darbo namuose transkripcijos adresai

Žemės ūkio ministerija neplanuoja paraiškų verslo plėtrai kaime rinkimo metais. Parašykite info idus. Verslo kaime projektų pavyzdžiai.