Elektroninė prekybos dokumentavimo sistema, Elektroninės prekybos vykdymo galimybės, mokesčiai ir apskaita


Žuvininkystės produktų importas, eksportas Bendroji žuvininkystės politika Bendrosios žuvininkystės politikos tikslas — užtikrinti, kad elektroninė prekybos dokumentavimo sistema vandens ištekliai elektroninė prekybos dokumentavimo sistema naudojami užtikrinant tvarias ekonomines, aplinkos ir socialines sąlygas.

darbo pasiūlymai iš namų pakuočių torino

Neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojam žvejyba toliau — NNN žvejyba yra viena iš didžiausių grėsmių tvariam gyvųjų vandens išteklių naudojimui, biologinei įvairovei. Laikantis tarptautinių įsipareigojimų ir įvertinant problemos mastą ir aktualumą buvo priimtas m. Tarybos reglamentas EB Nr. Vadovaujantis šio reglamento bei m. Komisijos reglamento EB Nr. Sugautų žuvų sertifikavimo sistema NNN žvejybos reglamentas ir jo įgyvendinimo taisyklės nustato sugautų žuvų sertifikavimo sistemą, kuri taikoma visai prekybai perdirbtais ir neperdirbtais jūrų žuvininkystės produktais, kilusiais iš trečiųjų šalių laivų sužvejotų žuvų ir importuojamais į ES bet kokiomis transporto priemonėmis taip pat ES žvejybos laivų sužvejotoms žuvims, kurios skirtos eksportuoti į trečiąsias šalis, jeigu to reikalauja trečioji šalis.

Sugautų žuvų kiekio sertifikavimo sistema taikoma visiems jūrų žuvininkystės produktams, tačiau kai kurie produktai, pvz.

Elektroninė prekyba 2019 m.: PVM apmokestinimo pertvarka, deklaravimas ir apskaita

Šie produktai nurodyti NNN žvejybos reglamento I priede, kuris paskutinis šio priedo pakeitimas padarytas m. Komisijos reglamentu ES Nr. NNN žvejybos būdu sugautų žuvų importas į ES draudžiamas. Kaip įrodymas, kad importuojami žuvininkystės produktai pagaminti iš žuvų, sužvejotų nepažeidžiant NNN žvejybos reglamento nuostatų, kartu su šiais produktais turi būti pateiktas žvejybą vykdžiusio vėliavos valstybės laivo tos valstybės kompetentingos institucijos patvirtintas sugautų žuvų kiekio sertifikatas.

Europos Bendrijos sugautų žuvų kiekio sertifikato forma pateikta šio reglamento II priede. Sertifikatus turi patvirtinti vėliavos valstybės kompetentinga institucija.

Elektroninės prekybos apskaita, apkmokestinimas ir teisiniai aspektai

Vienoje vėliavos valstybėje gali būti paskirtos kelios kompetentingos institucijos. Iš kompetentingos institucijos gavęs patvirtintą sugautų žuvų kiekio sertifikatą eksportuotojas turi pasirūpinti, kad jo originalas būtų pateiktas ES importuotojui, kuris turės jį pateikti importo ES valstybės narės institucijoms, neatsižvelgiant į atitinkamos siuntos siuntimo būdus tiesioginį ar netiesioginį.

NNN žvejybos reglamento 16 straipsnyje numatyta, jog importuotojas sugautų žuvų kiekio sertifikatą privalo pateikti valstybės narės, į kurią ketinama importuoti produktus, kompetentingoms institucijoms. Lietuvoje — muitinės įstaigai, kurioje prekės bus pateiktos įforminti išleidimo į laisvą apyvartą procedūrą.

Apribojimai ir draudimai

ES importuotojas turi pateikti sugautų žuvų kiekio sertifikatą importo į ES valstybės narės kompetentingai institucijai ne vėliau kaip: prieš tris darbo dienas, kai prekės atgabenamos laivu; prieš 4 val. Trečiosios šalies sugautų žuvų kiekio sertifikate turi būti pateikta visa informacija, nurodyta NNN žvejybos reglamento II priede pateiktame pavyzdyje, o jo formos turi būti tapačios modeliui, perduotam Europos Komisijai jos vėliavos valstybės pranešime.

Kaip numatyta NNN žvejybos reglamente, paprastai muitinės įstaigai pateikiamas originalus sugautų žuvų kiekio elektroninė prekybos dokumentavimo sistema, tačiau Europos Komisijai susitarus su vėliavos valstybėmis sugautų žuvų kiekio sertifikatas gali būti surašomas, patvirtinamas ir arba pateikiamas elektroninėmis priemonėmis arba jį gali pakeisti elektroninėmis atsekamumo sistemomis.

NNN žvejybos reglamento 12 straipsnio 4 dalis. Netiesioginis žuvininkystės produktų importas Jeigu produktai perdirbami šalyje, kuri nėra vėliavos valstybė, ES importuotojas pateikia perdirbimo įmonės toje kitoje trečiojoje šalyje parengtą pareiškimą, nustatytą NNN žvejybos reglamento IV priede.

prekybininko kriptografija vaizdas

Pareiškime turi būti pateiktas tikslus perdirbtų zoles pjovimas klaipeda neperdirbtų produktų aprašas bei jų kiekiai ir nurodyta, kad produktai kilę iš vėliavos valstybės patvirtintame sugautų žuvų kiekio sertifikate nurodytų žuvų. Tais atvejais, kai neperdirbti žuvininkystės produktai importuojami iš kitos nei vėliavos valstybė šalies, prie produktų, kurie prieš tai, kai pasiekia ES, buvo vežami į kitą trečiąją šalį, turi būti pridedamas patvirtintas sugautų žuvų kiekio sertifikatas ir dokumentais pagrįsti įrodymai, kad su produktais nebuvo atlikta jokių operacijų, išskyrus iškrovimo, perkrovimo ar kitas operacijas, skirtas gerai ir tinkamai jų būklei užtikrinti.

Žuvininkystės produktų eksportas Sugautų žuvų kiekio sertifikavimo sistema taikoma ir žuvininkystės produktų eksportui.

Elektroninė prekyba

Prieš ES žvejybos laivų sužvejotų žuvų eksportą kompetentingos ES valstybės narės institucijos turi patvirtinti sugautų žuvų kiekio sertifikatus, jei to reikalauja paskirties trečioji šalis. Šiuo metu 8 trečiosios šalys yra pranešusios Europos Komisijai apie reikalavimą pateikti sugautų žuvų kiekio sertifikatus. Eksportuojant žuvininkystės produktus į paminėtas valstybes turi būti pateiktas vėliavos valstybės ES narės kompetentingos institucijos patvirtintas sugautų žuvų kiekio sertifikatas.

dvejetainių parinkčių apimtis

Lietuvos Respublikoje tvirtinti sugautų žuvų kiekio sertifikatus įgaliota Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos. Eksportuojant žuvininkystės produktus į trečiąsias šalis pateikti sugautų žuvų kiekio sertifikatą būtina ir tais atvejais, jeigu po to šie produktai bus reimportuoti į ES. Paminėtais atvejais prie šių produktų turi būti pridedamas vėliavos valstybės ES narės patvirtintas sugautų žuvų kiekio sertifikatas.

  • Elektroninė prekyba m.
  • Elektroninė prekyba m.: PVM apmokestinimo pertvarka, deklaravimas ir apskaita - Katsu
  • Elektroninė prekyba | EY vedlys

Priešingu atveju importuoti tokių žuvininkystės produktų siuntų į ES nebus leista. Tunų, durklažuvių ir ilčių Dissostichus spp. Labai svarbu užtikrinti, kad šiuos produktus būtų galima identifikuoti bei užtikrinti jų atsekamumą, todėl pateikiant dokumentus žuvininkystės produktų, kuriems taikomos RŽVO taisyklės, importo, eksporto ar reeksporto muitinės procedūrai įforminti tiek muitinės deklaracijoje, tiek statistiniuose dokumentuose bei sugautų žuvų kiekio sertifikatuose turi būti pateikta visa informacija TARIC kodas, produkto lotyniškas pavadinimas ir pan.

  • Mokymai jau praėjo, tačiau jei domina mokymai šia tema, susisiekite su mūsų vadybininku Tiesioginė seminaro transliacija Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį — telefoną ar planšetę su internetu ir garso sistema.
  • Kaip išvengti prekybos mokesčiais. Susiję klausimai:
  • Elektroninės prekybos apskaita, apkmokestinimas ir teisiniai aspektai | SHAYZ

Prekybos durklažuvėmis ir didžiaakiais tunais Bendrijoje statistikos sistema Prekybos durklažuvėmis Xiphias gladius ir didžiaakiais tunais Thunus obesus Bendrijoje statistikos sistemą reglamentuoja m. Durklažuvių ir didžiaakių tunų importas bei eksportas Importuojant ar eksportuojant Reglamento Nr. Minėtus statistinius dokumentus privaloma pateikti, kai durklažuvės ar didžiaakiai tunai pateikiami šioms muitinės procedūroms įforminti: išleidimo į laisvą apyvartą, tranzito, muitinio sandėliavimo, laikinojo įvežimo perdirbti, muitinės prižiūrimo perdirbimo, laikinojo įvežimo, laikinojo išvežimo perdirbti, laikinojo išvežimo ir eksporto Reglamento Nr.

Durklažuvių ir didžiaakių tunų reeksportas Reeksportuojant durklažuves ir didžiaakius tunus privaloma pateikti Reglamento Nr. Durklažuvių ir didžiaakių tunų statistiniai dokumentai nepripažįstami sugautų žuvų kiekio sertifikatais, todėl kartu su šiais dokumentais būtina pateikti sugautų žuvų kiekio sertifikatą vadovaujantis NNN žvejybos reglamento nuostatomis.

pagrindinė osciliatorių prekybos sistema

Paprastųjų tunų kiekio dokumentavimo programa Paprastųjų tunų Thunnus thynnus kiekio dokumentavimo programą reglamentuoja m. Paprastųjų tunų importas, eksportas Importuojant ar eksportuojant Reglamento Nr. Minėtus statistinius dokumentus privaloma pateikti, kai paprastieji tunai pateikiami šioms muitinės procedūroms įforminti: išleidimo į laisvą apyvartą, tranzito, muitinio sandėliavimo, laikinojo įvežimo perdirbti, muitinės prižiūrimo perdirbimo, laikinojo įvežimo, laikinojo išvežimo perdirbti, laikinojo išvežimo ir eksporto Reglamento Nr.

Paprastųjų tunų reeksportas Reeksportuojant paprastuosius tunus privaloma pateikti Reglamento Nr. Paprastųjų tunų thunnus thynnus kiekio dokumentavimo programa pripažįstama atitinkanti NNN žvejybos reglamento nuostatas, todėl pateikus elektroninė prekybos dokumentavimo sistema sistemos dokumentus nereikia pateikti sugautų žuvų kiekio sertifikato NNN žvejybos reglamento įgyvendinimo taisyklių V priedas.

Ilčių Dissostichus spp. Tarybos reglamentu EB Nr. Minėtus statistinius dokumentus privaloma pateikti, kai Dissostichus spp.